George Meij

Toen ik een aantal jaren geleden met vervroegd pensioen ging – dat kon toen nog – wilde ik mijn skills en kennis weer inzetten voor de gemeenschap. In het verleden was ik, naast mijn studie en werk, al heel actief geweest in het jeugdwerk bij scouting, in het besturen van verzorgingshuizen, zowel in Middelburg als bij De Blide in Terneuzen en Het Verlaet in Westdorpe. Nu ben ik nog lid van de raad van advies van Het Zeeuwse Landschap en lid van verschillende verenigingen in Terneuzen.

Bij de raadsfractie van de VVD heb ik als fractievolger de afgelopen vier jaar een bijdrage mogen leveren aan onze pogingen om het gemeentelijk beleid en de gemeentefinanciën op koers te krijgen. Gespecialiseerd in financiële- en beheers vraagstukken zit ik in de commissie bestuur en middelen van de gemeenteraad en ben ik voorzitter van de rekeningcommissie. 

Geboren en getogen in Sluiskil. PH in Terneuzen. Fiscaal recht in Leiden. Ik ben getrouwd met Hanne, samen hebben we drie volwassen kinderen. Voor mijn pensionering ben ik ambtenaar geweest, en werknemer, en zelfstandige. Ik ken dus zowel de overheid als het grotere en het kleinere bedrijfsleven van binnenuit. In de loop van de jaren heeft het werk mij gebracht naar diverse plaatsen in Brabant, naar Middelburg en naar Amsterdam, en steeds weer terug naar Terneuzen. Daar ben ik een betrokken burger.

Ik sta voor een gezond beleid, gebaseerd op gezonde financiën, uitgevoerd met gezond verstand.