Theo Buysse

Ik ben Theo Buysse, getrouwd, vader van drie dochters en agrarisch ondernemer in het buitengebied. Achterliggende jaren bestuurlijk actief geweest bij: ZLTO, BLHB, Waterschap, dorpsraad, evenementencommissie, parochieraad, scholencommissie en advies Provincie Zeeland.

Hobby’s: paarden, herten, fitness, zwemmen, fietsen en wintersport.

Ik ben blij met mijn kandidatuur voor de komende gemeenteraad raadsverkiezingen.

Biervliet is een mooi dorp en een kern waar pit in zit. Hoge cultuur historische waarde, actief verenigingsleven, een brede school, en veel werkgelegenheid. Dus samengevat: gewoon een leuk dorp.

Echter er zijn ook wat aandachtspunten waar wij ons als VVD op willen focussen. Veel inwoners van ons dorp willen graag, op ver gevorderde leeftijd, hier blijven wonen.

Het huidig aanbod van levensloopbestendige woningen is , momenteel, beperkt en dat willen we graag uitbreiden. De braakliggende bouwgrond van de voormalige basisscholen “de Komme” en de “Maatjes” zijn hiervoor zeer geschikt.

Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland en daar zijn we trots op. Voor mij mag Terneuzen met haar omliggende kernen “the place to be” worden. Daar gaat de VVD aan werken:

· De binnenstad aantrekkelijker maken voor het kooppubliek

· Onze dorpen met hun eigen identiteit koesteren

· Een multi culturele samenleving borgen

Daar gaat die frisse liberale wind van VVD Terneuzen voor zorgen!