Sonja Suij

Ik ben Sonja, geboren en getogen in Koewacht, mama van een vrolijke kleuter, docente Nederlands en geschiedenis in het voortgezet onderwijs met daarbij een lesbevoegdheid voor economie. Als agrarisch onderneemster run ik daarnaast samen met mijn ouders een boerderij. Momenteel volg ik ook nog de masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen in Antwerpen.

Wat ik belangrijk vind in onze gemeente: kwaliteitsvol en goed bereikbaar onderwijs voor elk kind, meer werkgelegenheid, zodat jongeren niet moeten wegtrekken uit onze mooie Zeeuws-Vlaanderen, betere OV-verbindingen, een veilige leefomgeving voor jong en oud in elke kern en een beter financieel beheer met belastingverlaging. Daar ga ik mij voor inzetten.

Met mijn praktijkervaring en theoretische kennis zit ik bij de VVD helemaal op mijn plek. Door mijn lidmaatschap van de VVD weet ik ondertussen de weg naar contactpersonen in Tweede Kamer en het Europees Parlement.

De VVD staat voor vrijheid en voor mij ook voor verantwoordelijkheid. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar we moeten ook de verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en dat wil ik doen met ons team van de VVD Terneuzen en met jou!

Samen maken we de gemeente Terneuzen beter. Samen vooruit!