Ivory Mast

Mijn naam is Ivory Mast, 21 jaar met een grote voorliefde voor onze grensregio en al mijn gehele leven woonachtig in grensdorp Koewacht. In het dagelijks leven ben ik studente Watermanagement aan de HZ University of Applied Sciences te Vlissingen en ben ik ook fanatiek als Waterambassadeur namens het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Sinds kort ben ik kandidaat-gemeenteraadslid namens de VVD en commissielid van de Zeeuwse JOVD. Als ik even niet druk ben met water of de lokale politiek, ben ik voornamelijk op de rug van mijn paard te vinden.

 Als student vind ik het belangrijk dat de gemeente aantrekkelijk blijft voor de jeugd en jong-volwassenen. Daarom wil ik mij aankomende periode inzetten voor kwalitatief goed onderwijs wat aansluit bij de arbeidsmarkt en jongeren nieuwsgierig maakt, leefbare kernen voor jong én oud, slimme samenwerkingsverbanden die soms verder gaan dan de gemeentegrens, duurzaam waterbeheer en een goed woonklimaat voor jong-volwassenen waarbij ze niet hoeven weg te trekken uit de gemeente, maar waar werkgelegenheid is voor alle opleidingniveaus.

 Ik wil de gemeente Terneuzen laten bloeien tot zijn uiterste potentie, máár met de liefde voor onze regio in het oog houdende.

Benieuwd hoe ik een frisse wind ga laten waaien in de aanloop naar 21 maart 2018? Blijf me dan vooral volgen!