onze 12 speerpunten voor de periode 2018-2022

Waar gaan onze kandidaten van het team "De Frisse Wind Terneuzen" zich de komende periode voor inzetten:

1. WIJ zorgen voor vakkundige bestuurders met kennis van zaken, ondernemerschap en doortastendheid;


2. WIJ zorgen voor degelijk financieel beleid met een lagere, verantwoorde schuldpositie, waarbij belastingen hooguit verhoogd worden met de inflatie-correctie en de rioolheffing eerlijk op gebruik wordt doorbelast;


3. WIJ gaan samen mèt en voor de jeugd van Terneuzen een “place to be” maken, met korte pop-up projecten nu en een gedegen termijnvisie voor de toekomst.


4. WIJ zorgen voor een gedegen woningaanbod per kern dat is afgestemd op de behoefte nu, maar dat ook rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen.


5. WIJ pakken de leegstand aan in winkelgebieden, samen met en voor onze ondernemers, met tijdelijke ingrepen nu en een goede korte en lange termijn visie vanuit diverse scenario’s voor later.


6. WIJ gaan in de kernen onmiddellijk aan de slag om de lokale economie te op te starten, door ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen.


7. WIJ onderzoeken wat de voor en nadelen zijn van één gemeente Zeeuws Vlaanderen en willen meer economische samenwerking met Vlaanderen.


8. WIJ staan voor een toekomstbestendig en concurrerend onderwijssysteem in Zeeuws Vlaanderen.


9. WIJ gaan voor beter toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor jong en oud (“UBER Terneuzen systeem”), voor een treinverbinding met Gent en we blijven ons inspannen voor een tolvrije Westerscheldetunnel (te beginnen met 10 vrije passages per jaar tot geheel tolvrij).


10. WIJ willen ondernemen in duurzaamheid, bevorderen van particuliere auto- en fietsoplaadpunten, maar ook gasvrije nieuwbouwprojecten.


11. WIJ zorgen dat de kwaliteit van zorg voor jongeren en ouderen beter aangestuurd en wordt bewaakt. Wij gaan ons inzetten voor een volwaardig ziekenhuis in Zeeuws Vlaanderen.

 

12. WIJ gaan voor een samenleving waarin iedereen een steentje bijdraagt en geen ruimte is voor misbruik, maar waar wel goed gezorgd wordt voor wie niet mee kan doen.