Hippe trendy stad is voor VVD geen kreet

Terneuzen moet kansen pakken en nieuwe ontwikkelingen omarmen.


De VVD wil van Terneuzen een hippe en trendy stad maken. Nou mooi, reageren de pessimisten en twijfelaars dan, maar daar komt toch niets van terecht. De cynici - en die zijn, maar dat mag - hebben natuurlijk als dooddoener dat we met onze Frisse Wind lucht verplaatsen, maar ook niet meer dan dat. Kijk, ook wij beseffen dat Terneuzen niet een-twee-drie veranderd wordt in de Melkweg van het uitgaansleven in Zuid-West-Nederland. Daar is meer voor nodig dan een aantal winkels, cafés en restaurants van enig niveau.

De VVD wil samen met het bedrijfsleven in onze gemeente proberen om het uitgaansklimaat te verbeteren. Voor de jeugd nieuwe initiatieven van de grond tillen en als gemeente zorg dragen dat ze ook van de grond blijven. De stad moet vooral voor de jongeren, maar ook voor  de ouderen, weer gaan leven. Dit is niet alleen belangrijk voor Terneuzen stad, maar zeker voor de kernen, omdat voor de leefbaarheid in de kernen, niet alleen de lokale voorzieningen  belangrijk zijn, maar zeker ook  de bovenlokale voorzieningen in de gemeente. Belangrijk is om in dit kader een aantal doelgroepen te onderscheiden, en samen met die doelgroepen maatwerk gaan leveren.

We denken dan aan het volgende:

Jeugd 16-20 jaar: voor deze groep zouden gewoon één of meerdere veilige en goed georganiseerde “club” of  “loungebar” moeten komen;

Voor de jongeren tussen de 20-30 moet je aan een paar jaarlijkse events denken, zoals bijvoorbeeld dancetour Goes. Maar dan b.v. een aantal dj’s op pontons op de Schelde waarbij de dijk de tribune is, met prachtige lichtshows.

Dan voor de ouderen vanaf ca 30 jaar een maandelijks evenement in de Kerk in de Noordstraat, zoals in Goes, “Thank Goes it’s Friday “.  Noem het “Terneuzen goes wild” 

Belangrijk zijn ook pop up/tijdelijke  bars zoals o.a. Foodjutters. Mooi zou ook zijn om een stadsstrand met loungemuziek te maken aan de Kop van de Noordstraat.

Uiteraard moeten de bestaande evenementen zoals Zoute Neuzen, Festival de Ballada, Havenfeesten omarmd en uitgebreid worden.

Daarnaast dienen we als gemeenschap in te spelen op het aantal trends, waarmee we de toekomst van de stad Terneuzen kunnen beïnvloeden. Een opsomming:

Clicks and Bricks, digitale technologie verandert de stad enorm, Winkelen, uitwisselen van ideeën, relaties het geschiedt tegenwoordig online.  Creëer “een slimme stad” waarbij gebouwen en wegen sensoren, ibeacons, slimme meters en apps waarmee informatie wordt verzameld om de stad , schoner, zuiniger, veiliger en leuker te maken. Intensiveer de verbinding tussen online en off-line shoppen, zie online niet als een bedreiging, maar maak er een kans van.

Circulaire economie: afval bestaat niet, een ultieme vorm van duurzaamheid waarbij materialen en energie een gesloten cirkel vormen. Wacht niet af, maar ga daar nu vol op inspelen.

Deeleconomie. 10 jaar geleden had niemand van Airbnb of Greenwheels gehoord nu zijn het begrippen. Zet hier ook voor Terneuzen vol op in, het zou een prima manier zijn om middels car-sharing het openbaar vervoer probleem op te lossen. Denk aan kleding- of schoenenbibliotheken, of the Lease A jeans van MUD. Concepten die lege winkels in kunnen vullen.

Nieuwe Makers-mentaliteit, de economie in Nederland bruist van inventieve jonge ondernemers die op een zolderkamer app’s maken, met 3D printers kleinschalige producten op maat maken. Een opkomende bedrijfstak, die zich onttrekt van de massaproductie. Ze kiezen ervoor om in hun eigen stad producten te maken die betekenis toevoegen aan het leven van de klant en de stad. Faciliteer dit in Terneuzen. We zijn daar nog niet te laat mee.

Dwarsverbindingen/financieringen. De traditionele manieren van regels, financieringen en subsidies werken niet meer. Enerzijds omdat gemeenten minder te besteden hebben, anderzijds omdat de besef groeit dat dit niet altijd de beste oplossingen waren. Nieuwe sociale financieringen, zoals crowdfunding etc. moeten meer en beter worden benut. 

De VVD vindt dat geschetste ontwikkelingen ook in Terneuzen een kans moeten krijgen om de stad aan een beter, veelzijdiger en vooral ook leuker profiel te helpen. Wij willen er over denken, maar willen vooral ook doen en hopen waar mogelijk op steun: van horeca, ondernemers, instellingen en organisaties, burgers, maar vooral ook van het politiek bestuur.