Een brief gedaan naar het kabinet om onze zorgen over de ondernemers te uiten

De fracties van VVD gemeente HULST, VVD Sluis en Vvd Terneuzen hebben allen een brief gedaan naar het kabinet om onze zorgen over de ondernemers te uiten.