Kandidatenlijst VVD Terneuzen voor de gemeenteraadverkiezingen 2022

Kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Terneuzen:


Nr.

Naam

Voorletters

Geslacht

Woonplaats

1

Suij

S.G.P. (Sonja)

V

Koewacht

2

Meij

G.L. (George)

M

Terneuzen

3

de Witte

J.C. (Johny)

M

Terneuzen

4

Mast

I.R.J. (Ivory)

V

 Zuiddorpe

5

Voncken

L.S. (Laurens)

M

Terneuzen

6

Kralt

J.L.J. (Jelle)

M

Terneuzen

7

Rammeloo

V.J.C. (Valentijn)

M

Philippine

8

Menu

M.M.H. (Marieke)

V

Terneuzen

9

van der Velde

D. (Demi)

V

Sluiskil

10

den Doelder

W.C. (Wout)

M

Terneuzen

11

de Munck

C.M.W. (Caroline)

V

Zuiddorpe

12

van der Velde

J. (Jorg)

M

Sluiskil

13

Struik

I.G. (Ingrid)

V

Temeuzen

14

Oey

J.M.L.T. (Hanne)

V

Terneuzen

15

Groeneveld

M. (Michiel)

M

Terneuzen

16

Beumer

B.H. (Erik)

M

Terneuzen 


Onze speerpunten!


Burgerparticipatie

1]  Wij willen dat de gemeente voor en met de burgers werkt. Bijvoorbeeld burgers betrekken bij de projecten in hun omgeving.

 

Bestuur

2]  Wij leveren deskundige bestuurders met kennis van zaken, ondernemerschap en doortastendheid.

 

Wonen

3]  Wij geven prioriteit aan het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen van onze gemeente. Wij bestrijden verloedering en overlast.

 

Financiën/belastingen/rioolheffing

4]  Wij zorgen voor een degelijk en kritisch financieel beleid met lagere schuldpositie. Wij laten belastingen hooguit stijgen met de inflatie, en bijvoorkeur met minder. Rioolheffing moet op een eerlijkere manier berekend worden.

 

Kernen/ergernissen

5]  Wij vinden de vitaliteit en leefbaarheid van alle kernen belangrijk, met onder andere een bruisend winkelgebied. Een goed voorzieningenniveau in alle kernen bevordert de leefbaarheid in de gehele gemeente.

 

Klimaat

6]  Wij bieden ruimte aan (participatie)initiatieven, die de gemeente Terneuzen klimaatbestendig maken en actief bijdragen aan een groene omgeving die het woongenot van onze inwoners bevordert. We streven ernaar waar mogelijk innovatief gebruik te maken van duurzame energie en onze impact op het milieu als gemeente zoveel mogelijk te verlagen.

 

Ondernemers

7]  Wij staan voor alonze ondernemers en faciliteren hen waar mogelijk. Voor nieuwe vestigingen zoeken we actief naar aantrekkelijke, innovatieve bedrijven. Wij staan positief tegenover grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, zo creëer je een win-win situatie.

 

Veiligheid

8]  Wij werken aan een veilige gemeente. Er is bij ons geen plaats voor criminelen enonnodige overlast. Wij investeren in verkeersveiligheid, vooral bij scholen. Boa’s moeten zichtbaar optreden en er moeten ook zeker voldoende Boa’s zijn.

 

Sport/vrijetijd/cultuur

9]  Wij staan voor een gemeente met een goed aanbod aan vrijetijdsbesteding, van kunsten cultuur tot sportclubs, jeugdclubs en scouting. We willen ook meerbuurtsportcoaches.

 

Sociaaldomein/werk en uitkering

10] Wij zorgen voor kwalitatief goede zorg vooriedereen die dat nodig heeft. Hier naast willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we armoedeval.

 

Vervoer eninfrastructuur

11]  Wij gaan voor een snelle aanleg van de ontsluitingsweg Othene-Zuid. Wij willen een personentrein Terneuzen-Gent metaansluitend een OV-verkeersknooppunt bij de binnenstad en een tolvrije Westerschelde tunnel.

 

Onderwijs

12] Wij willen hoog kwalitatief onderwijs en wij staan voor goede onderwijshuisvesting. Investeringen in nieuwe schoolgebouwen moeten de hele omgeving ten goede komen. Eventuele VO-school komt bij de binnenstad van Terneuzen. 


Klik hier voor het gehele verkiezingsprogramma


U heeft het recht te stemmen op de politieke partij en partijlid die u denkt dat een positieve bedrage levert aan uw gemeente voor de periode van 2022 t/m 2026.

Bent u voor vrijheid, gelijkheid en inspraak bij het volk? Dan is onze partij Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wellicht iets voor u! 

Raadpleeg ons verkiezingsplan voor meer informatie over onze partij en ons beeld over de toekomst van onze prachtige gemeente Terneuzen!


ELKE STEM TELT! 

Al lijkt geen partij te schikken bij u idealen.

Stem dan op de partij die u denkt dat het best bij u past.

Dat is beter dan niet stemmen!

Want vrijheid is voorrecht en alleen samen kunnen we dit behouden.