Wethouder Sonja Suij over toenemende jeugdhulp in Terneuzen

De vraag naar jeugdhulp in Terneuzen rijst de pan uit.

Terneuzen staat van alle gemeentes uit Nederland in de top-drie als het gaat om de jeugdzorgkosten.

Wethouder Sonja Suij heeft hierover gesproken bij de PZC.

Hieronder een verkorte versie:

Onze gemeente telt veel jeugdhulp door ons goed beleid, jongeren die aankloppen bij de gemeente krijgen daadwerkelijke hulp.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn wat vertekend doordat we onze jeugdzorg extern inkopen. Sommige andere gemeentes verlenen dit direct. 

We zien dat de maatschappij steeds meer vraagt van de jeugd. Dit als een rede voor toenemende lichte jeugdhulp.

De hulpverlening vraagt nu zoveel dat de kinderen die meer nodig hebben er de dupe van zijn.

Terneuzen is actief bezig met de inzet op preventie, zo voorkomen we escalatie en normaliseren we zaken.

Zo zijn er praktijkondersteuners bij vijf huisartspraktijken, die tijd hebben gesprek aan te gaan met de jongeren.

En ook zetten we in op sociaalwerkers van welzijnsorganisatie aan-z. 

In sommige gevallen passen we maatwerk toe, zoals het bieden van een bakfiets als vervanging voor leerlingenvervoer.

Als gemeente kost de jeugdzorg ons 21 miljoen per jaar. De inzet op preventie zou moeten leiden tot minder aanvragen en dus minder kosten.

Daarnaast wachten we met smart op een wetsvoorstel van het Rijk waarin duidelijker wordt opgesteld wat valt onder "jeugdhulp" en wat onder "opvoeden".

Momenteel zijn we als gemeente strenger gaan kijken naar wie hulp nodig heeft. Vaak blijven indicaties eindeloos lopen terwijl er al afgebouwd kan worden.

Voor het gehele artikel zie:

https://www.pzc.nl/.../de-vraag-naar-jeugdhulp-in.../