"Woningmarkt toe aan nieuwe impulsen"

Terneuzen moet hard werken aan beter leefklimaat en imago

Terneuzen mist iets. Terneuzen ontbeert iets. Wat dat iets is, is wellicht moeilijk te definiëren, maar dat Terneuzen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten in omvang wat mist is wel duidelijk. Ogenschijnlijk heeft de gemeente alles in huis om bewoners te kunnen bekoren; winkels, woningen, voorzieningen (eigenlijk best wat veel zelfs) en werk (de laatste tijd zelfs veel werk). Elke maand zijn er zowat dertig nieuwe banen te vergeven, maar het gekke daarbij is is dat slechts een zeer bescheiden aantal van deze nieuwe werkers in de regio Terneuzen als woonplaats kiest. slechts twee tot vijf en dan moet er volgens VVD-kandidaat en -raadslid Michiel Groeneveld toch iets mis zijn met Terneuzen.

 Wellicht heeft de ligging van Terneuzen aan Neerlands enige echte grote toltunnel tot gevolg dat Terneuzen als woonplaats wat minder in beeld is en dat nieuwe werknemers door het bestaan van die tunnel weliswaar in Zeeuws-Vlaanderen gaan werken, maar vooralsnog liever - ondanks de hogere reiskosten- op Walcheren of de Bevelanden blijven wonen. Ok, Terneuzen heeft misschien niet zo’n goed imago wordt er wel gezegd, maar in een imago wonen mensen niet. Terneuzen ontbeert een aangenaam winkelareaal en uitgaansgelegenheden? Tja, misschien is dat wel zo en wellicht kan een en ander beter, leuker, uitdagender.

"hippe stad"

De VVD wil de komende jaren samen met de ondernemers dan ook pogen om de stad voor een kooppubliek en om uit te gaan aantrekkelijker te maken door de leegstand aan te pakken, door regels te schrappen, lege winkels en horecapanden al is het maar tijdelijk van een nieuwe bestemming voorzien en nadrukkelijker de boer op als gemeente om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Terneuzen moet in de optiek van de VVD een hippe stad worden, waar het leuk is om te verblijven en uit te gaan. Slagen bestuur en ondernemers er in om dat klimaat te creëren, dan komt dat betere imago vanzelf.

Maar er is meer nodig om de aantrekkingskracht van Terneuzen te verbeteren. Dat nieuwe werknemers geen nieuwe inwoners worden heeft vooral ook te maken met de woningmarkt in de gemeente Terneuzen. Die is klaarblijkelijk niet aantrekkelijk genoeg om mensen uit Gent of Middelburg toch de stap tot verhuizing te laten zetten. Zijn de woningen in de gemeente niet aantrekkelijk? De dorpen en steden niet? De prijzen niet?

"woningaanbod moet beter"

De VVD is voorstander van het bevorderen van het eigen woningbezit, ook in Terneuzen. De partij wil de OZB dan ook omlaag brengen, maar wat zeker zo belangrijk is, is dat de VVD voor Terneuzen samen met de buurgemeenten en provincie een woonvisie wil opstellen die de bouw van de nodige woningen in Terneuzen in de kernen voor nu en in de toekomst garandeert. Dat aanbod aan woningen moet doordacht zijn en rekening houden met de verscheidenheid van woonwensen en -eisen van de Terneuzenaren van nu en morgen.

Sociale woningbouw laat de VVD over aan de corporaties, maar daarnaast willen de liberalen dat er de komende jaren ook nieuwe betaalbare huurwoningen gebouwd worden in de private sector waar toch een zekere behoefte aan bestaat, bijvoorbeeld bij expats.

Probleem is echter dat grote landelijke beleggingsmaatschappijen weinig belangstelling hebben om dat soort woningen (huursegment 750 - 1000 euro) in onze regio te realiseren. “Dat is een gegeven”, zegt Jan Sips, lijsttrekker van de VVD in Terneuzen. “Ook op dat vlak mist Terneuzen iets. Dat is duidelijk, maar dat neemt niet weg dat de gemeente alles in het werk moet stellen of dit soort woningen niet op een andere manier verwezenlijkt kunnen worden. Bijvoorbeeld door een Zeeuws-Vlaams Woonfonds te initiëren, om private Nederlandse en Belgische beleggers te interesseren voor projecten in Terneuzen en elders in Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk dat daar kansen liggen”, aldus Jan Sips.