"Plan van aanpak, de tijd is er nu rijp voor!"

Jeugdbeleid en onderwijs zijn voor de VVD Terneuzen belangrijke beleidsonderdelen voor de komende jaren. In het verkiezingsprogramma van de liberalen wordt gepleit voor een versterking van de voorschoolse opvang en het verbeteren van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs om de positie van de scholen te versterken, ook al om verdere uitstroom naar Vlaanderen tegen te gaan.  Ook willen de liberalen onderdelen van het voortgezet onderwijs naar de Terneuzense binnenstad verplaatsen om de levendigheid van het centrum te verbeteren.

Het laatste past binnen het kader van de VVD-campagne om Terneuzen een aangenamere stad te maken om te verblijven en uit te gaan. Terneuzen moet een hippe stad worden vindt lijsttrekker Jan Sips, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. 

Terneuzen ziet ook jaarlijks een hele hoop mensen vertrekken. Het pijnlijkste is het vertrek van de jeugd; elk jaar weer zo'n 100 eindexamenkandidaten. Die laten Zeeuws-Vlaanderen achter om elders hun vervolgonderwijs te genieten en keren dan vaak niet terug naar de zuidoevers van de Westerschelde. VVD-kandidate Ivory Mast uit Koewacht (nummer 7) en studente watermanagement laat haar licht schijnen over de braindrain en de mogelijkheden om die wat te keren, waant dat moet in haar ogen toch gebeuren.

Studie

Waarom zouden jongeren na voltooiing van hun studie niet terug keren naar Zeeuws-Vlaanderen, vraagt Ivory zich af.

“Zeeuws-Vlaanderen is fantastische plek om te wonen”, zegt ze,  “Ondanks dat we soms een beetje ver verwijderd zijn van het stadse Nederland, zitten we nagenoeg in de randstad van Vlaanderen. De grensregio heeft een unieke cultuur en biedt een hoop mogelijkheden voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat meer van oorsprong Zeeuws-Vlamingen terug zouden willen keren naar hun roots, als dat mogelijk zou zijn."

Helaas wordt deze groep starters, die al vertrokken zijn uit de regio vanwege het ontbreken van passend hoger onderwijs, gedemotiveerd om terug te keren. Er is te weinig aanbod aan starters-woningen, de aanwezige vacatures sluiten niet aan bij hun opleiding en de stad Terneuzen heeft een geen uitnodigend imago.”

Samenwerking

“Om het Zeeuws-Vlaams talent terug te trekken naar Terneuzen en de braindrain tegen te gaan, moet er een frisse wind gaan waaien door het huidige woningaanbod, moet naast het mbo ook meer samengewerkt worden met de hogere onderwijsinstellingen in de naburige steden. Door middel van samenwerkingsverbanden tussen deze onderwijsinstellingen en de Terneuzense bedrijven, wordt de jeugd opgeleid voor banen die hier nu ècht voor het oprapen liggen. Wellicht kunnen er ook meer grensoverschrijdende vacatures worden ingevuld door terugkerend talent. Kortom, ik geloof dat de gemeente Terneuzen de potentie heeft om aantrekkelijk te zijn voor jongeren, maar dan moeten we de kansen die er liggen wél grijpen”, weet de Koewachtse.