Jan Sips in verkiezingsdebat: "vooruit kijken!"

De positie van Terneuzen als woon-en werkgemeente moet nadrukkelijk worden versterkt. Ook de mogelijkheden op toeristisch gebied - bijvoorbeeld de nieuwe zeesluis - dienen beter worden uitgebuit.

© Jan en Jack

Het zijn de uitgangspunten van de meeste politieke partijen die donderdagavond acte de présence gaven op de debatavond van de Terneuzense ondernemersvereniging Bizzy in Porgy & Bess. Het verschil tussen de partijen zit ‘m in de koers die ze varen, want terwijl wethouder Frank van Hulle’s TOP/Gemeentebelangen de mening is toegedaan dat Terneuzen nu kan gaan oogsten wat de voorbije periode is opgebouwd zijn andere partijen nog volop in de weer om nieuw zaaigoed in de grond te steken.

 De VVD van Jan Sips staat bovendien met zijn frisse windcampagne een andere aanpak voor dan TOP. Problemen zoals leegstand (in Terneuzen en kernen) onmiddellijk aanpakken met pop-upshops, andere bestemmingen en activiteiten en daarnaast zorgen dat de structurele lasten in Terneuzen na jaren eens omlaag gaan. 

Lastenverlaging

Op dat gebied - lastenverlaging - vond de VVD in het debat in het CDA van Jack Begijn een medestander, want Begijn vond dat er snel iets gedaan moest worden aan de oneerlijk inning van de rioolbelasting in Terneuzen.

Jan Sips had een sterke presentatie. Ook in het stellingengevecht met wethouder Cees Liefting van de PvdA over de tunnel en de tol hield Sips zich prima staande, alhoewel erbij gezegd moet worden dat iedereen op het podium van de tunneltol afwil en dat alleen de effecten van de afschaffing van de tol tot wat verschillende gedachten voeren. Ook Ben van Assche, nieuwkomer in de politieke arena van Terneuzen namens de Christen Unie presenteerde zich goed, alhoewel hij zich iets te nadrukkelijk als onderwijsspecialist opwierp. CDA’er Jack Begijn had het voordeel dat hij als portefeuillehouder economie/mkb makkelijk een blik kon werpen op gaande ontwikkelingen.

Jan Sips en Jack Begijn eindigden het debat met overgrote voorkeur van de aanwezigen met even veel stemmen. Jack Begijn kon uiteindelijk het debat als winnaar afsluiten omdat Omroep Zeeland gesprekleidster Elsa van Hermon ook nog een stem mocht uitbrengen en zij koos Jack Begijn. Die stem bleek voldoende om Jan Sips aan de meet te passeren.